Individuálne lekcie

Sú založené na individuálnom prístupe ku klientovi. Po prvej konzultácii je stanovený cieľ lekcií a ich samotný priebeh.

Šité tebe na mieru
Zlepšia tvoju silu, flexibilitu a zmiernia stres, pretože každá lekcia je prispôsobená tvojím schopnostiam, potrebám a cieľom. Naučíš sa cvičiť s väčším sebavedomím a istotou.

Ak si vo svete jogy nováčik
Môžeš prechádzať lekciami svojím tempom a venovať sa tomu, čo najviac potrebuješ.

Termín lekcií je po vzájomnej dohode.

Otázky?

Kontakt

Sociálne siete